KAHRAMANMARAŞ DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
İLAN OLUNUR
NOT: İhale Bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve www.kahramanmarasdefterdarligi.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.
   
S.N MAHALLESİ  ADA
NO 
PARSEL
NO
CİNSİ İMAR DURUMU YÜZÖLÇÜMÜ
(m2)
HAZİNE
HİSSESİ
(M2)
TAHMİNİ      BEDELİ
(TL) 
GEÇİCİ
TEMİNATI
(TL) 
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 Kurtlar 172 2 Arsa İki Katlı Konut Alanı  526,39 Tam 69.000,00 20.700,00 27.03.2017 09:00
2 Kurtlar 180 2 Arsa AT İki Katlı Avlulu Ev 189,82 Tam 24.676,60 7.402,98 27.03.2017 09:15
3 Kurtlar 180 7 Arsa AT İki Katlı Avlulu Ev 201,64 Tam 35.285,20 10.585,56 27.03.2017 09:30
4 Kurtlar 181 1 Arsa İki Katlı Konut Alanı 631,07 Tam 82.100,00 24.630,00 27.03.2017 09:45
5 Kurtlar 182 6 Arsa İki Katlı Konut Alanı 564,42 Tam 74.000,00 22.200,00 27.03.2017 10:00
6 Kurtlar 183 1 Arsa İki Katlı Konut Alanı 605,65 Tam 79.000,00 23.700,00 27.03.2017 10:15
7 Kurtlar 184 9 Arsa İki Katlı Konut Alanı 532,38 Tam 69.300,00 20.790,00 27.03.2017 10:30
8 Kurtlar 184 10 Arsa İki Katlı Konut Alanı 517,55 Tam 67.300,00 20.190,00 27.03.2017 10:45
9 Kurtlar 184 11 Arsa İki Katlı Konut Alanı 478,79 Tam 62.300,00 18.690,00 27.03.2017 11:00
10 Kurtlar 185 9 Arsa İki Katlı Konut Alanı 580,00 Tam 76.000,00 22.800,00 27.03.2017 11:15
11 Kurtlar 185 10 Arsa İki Katlı Konut Alanı 582,96 Tam 76.000,00 22.800,00 27.03.2017 11:30
12 Kurtlar 185 11 Arsa İki Katlı Konut Alanı 614,00 Tam 80.000,00 24.000,00 27.03.2017 11:45
13 Kurtlar 185 13 Arsa AT İki Katlı Avlulu Ev 555,87 Tam 72.300,00 21.690,00 27.03.2017 13:30
14 Kurtlar 184 8 Arsa İki Katlı Konut Alanı 545,56 Tam 71.000,00 21.300,00 27.03.2017 13:45
15 Çınarlı   837 Hali Arazi İmarsız 733,10 Tam 25.660,00 7.698,00 27.03.2017 14:00
16 Kurtlar 185 2 Arsa İki Katlı Konut Alanı 391,90 Tam 50.947,00 15.284,10 27.03.2017 14:15
17 Kurtlar 184 12 Arsa İki Katlı Konut Alanı 422,34 Tam 54.905,00 16.471,50 27.03.2017 14:30
18 Kurtlar 181 6 Arsa İki Katlı Konut Alanı 360,08 Tam 46.815,00 14.044,50 27.03.2017 14:45
19 Kurtlar 177 2 Arsa İki Katlı Konut Alanı 297,89 Tam 38.726,00 11.617,80 27.03.2017 15:00
20 Kurtlar 181 3 Arsa İki Katlı Konut Alanı 357,26 Tam 46.444,00 13.933,20 28.03.2017 09:00
21 Kurtlar 184 4 Arsa İki Katlı Konut Alanı 426,61 Tam 55.460,00 16.638,00 28.03.2017 09:15
22 Kurtlar 184 5 Arsa İki Katlı Konut Alanı 481,19 Tam 62.555,00 18.766,50 28.03.2017 09:30
23 Kurtlar 180 6 Arsa İki Katlı Konut Alanı 374,42 Tam 48.675,00 14.602,50 28.03.2017 10:00
24 Kurtlar 184 13 Arsa İki Katlı Konut Alanı 402,40 Tam 52.315,00 15.694,50 28.03.2017 10:30
25 Kurtlar 183 3 Arsa İki Katlı Konut Alanı 440,98 Tam 57.330,00 17.199,00 28.03.2017 11:00
26 Kurtlar 174 12 Arsa Ticari Alan 234,87 Tam 42.277,00 12.683,10 28.03.2017 11:15
27 Kurtlar 183 2 Arsa İki Katlı Konut Alanı 401,72 Tam 52.225,00 15.667,50 28.03.2017 11:30
28 Kurtlar 185 6 Arsa İki Katlı Konut Alanı 303,80 Tam 39.495,00 11.848,50 28.03.2017 13:30
29 Kurtlar 184 14 Arsa İki Katlı Konut Alanı 487,64 Tam 63.395,00 19.018,50 28.03.2017 14:00
30 Kurtlar 185 1 Arsa İki Katlı Konut Alanı 316,54 Tam 41.155,00 12.346,50 28.03.2017 14:30
31 Kurtlar 182 3 Arsa İki Katlı Konut Alanı 366,39 Tam 47.640,00 14.292,00 28.03.2017 15:00
32 Kurtlar 185 12 Arsa İki Katlı Konut Alanı 334,26 Tam 43.455,00 13.036,50 29.03.2017 09:00
33 Kurtlar 172 3 Arsa AT İki Katlı Avlulu Ev 383,19 Tam 49.850,00 14.955,00 29.03.2017 09:15
34 Kurtlar 177 3 Arsa AT İki Katlı Avlulu Ev 380,74 Tam 49.500,00 14.850,00 29.03.2017 09:30
35 Kurtlar 180 1 Arsa AT İki Katlı Avlulu Ev 487,82 Tam 63.450,00 19.035,00 29.03.2017 10:00
36 Kurtlar 180 3 Arsa AT İki Katlı Avlulu Ev 369,79 Tam 48.100,00 14.430,00 29.03.2017 10:30
37 Kurtlar 180 5 Arsa AT İki Katlı Avlulu Ev 424,81 Tam 100.590,00 30.177,00 29.03.2017 11:00
38 Kurtlar 181 2 Arsa AT İki Katlı Avlulu Ev 450,18 Tam 60.450,00 18.135,00 29.03.2017 11:15
39 Kurtlar 181 4 Arsa AT İki Katlı Avlulu Ev 330,35 Tam 90.200,00 27.060,00 29.03.2017 11:30
40 Kurtlar 182 1 Arsa AT İki Katlı Avlulu Ev 489,68 Tam 120.360,00 36.108,00 29.03.2017 13:30
41 Kurtlar 182 2 Arsa AT İki Katlı Avlulu Ev 747,28 Tam 106,700,00 32.010,00 29.03.2017 14:00
42 Kurtlar 182 5 Arsa AT İki Katlı Avlulu Ev 902,59 Tam 152.000,00 45.600,00 29.03.2017 14:30
43 Kurtlar 184 1 Arsa İki Katlı Konut Alanı 468,38 Tam 60.890,00 18.267,00 29.03.2017 15:00
44 Kurtlar 184 2 Arsa İki Katlı Konut Alanı 406,14 Tam 57.800,00 17.340,00 30.03.2017 09:00
45 Kurtlar 184 3 Arsa İki Katlı Konut Alanı 389,04 Tam 50.600,00 15.180,00 30.03.2017 09:15
46 Kurtlar 185 4 Arsa AT İki Katlı Avlulu Ev 901,28 Tam 180.200,00 54.060,00 30.03.2017 09:30
47 Kurtlar 185 7 Arsa AT İki Katlı Avlulu Ev 291,44 Tam 85.550,00 25.665,00 30.03.2017 10:00
48 Kurtlar 185 8 Arsa AT İki Katlı Avlulu Ev 578,71 Tam 137.650,00 41.295,00 30.03.2017 10:30
49 Kurtlar 185 5 Arsa AT İki Katlı Avlulu Ev 439,57 Tam 105.000,00 31.500,00 30.03.2017 11:00
50 Şerefoğlu 112 12 Bahçe İmarsız 3.949,48 Tam 78.990,00 23.697,00 30.03.2017 11:15
51 Şerefoğlu 112 11 Bahçe İmarsız 1.864,89 Tam 71.200,00 21.360,00 30.03.2017 11:30
52 Yolyanı 172 2 Ham Toprak İmarsız 1.448,18 Tam 5.070,00 1.521,00 30.03.2017 13:30
53 Yolyanı 167 14 Ham Toprak İmarsız 3.508,44 Tam 21.050.64 6.315,19 30.03.2017 14:00
54 Yolyanı 175 8 Ham Toprak İmarsız 1.210,07 Tam 6.050,35 1.815,10 30.03.2017 14:30
                       
            1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin tam ve hisseli olarak maliki bulunduğu taşınmaz malların satış ihalesi  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde, Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek  komisyon huzurunda Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır.
            2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale saatine kadar;
a-Geçici teminatı (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanacak olan süresiz teminat mektupları (teyid yazısı ile birlikte) ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi(İkametgah Belgesi), 
c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri(aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), özel hukuk tüzelkişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya  teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bendlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
            3- 4706 Sayılı Kanunun 4916 Sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin 5.000,00 TL'nı, geçmesi halinde en az 1/4'ü peşin geri kalan kısmı en fazla iki yılda ve Kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilecektir.
            4- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir yada  bedelsiz olarak temin edilebilir.
            5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
            6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez
            7- Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi,resim,harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
            8- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.